Grupy

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>> 

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

Informujemy Rodziców, że można odbierać karty pracy (książki) z przedszkola.Prosimy wcześniej zadzwonić do placówki(w godzinach od 8.00 do 14.00)  i omówić zasady bezpiecznego odbioru materiałów.Tel.55-279-39-03

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy  o  zmianach dokonanych na stronie internetowej, w celu ułatwienia Rodzicom dostępu do informacji:

1.Zajęcia dla dzieci z poszczególnych grup w ramach zdalnego nauczania zamieszczane będą w zakładkach:

Grupa I (3-latki), Grupa II (4-5-latki), Grupa III (5-6-latki)

2.Ogólne informacje dotyczące zdalnego nauczania, linki do kart pracy zamieszczane będą w zakładce: 

Zdalne nauczanie

3.Zajęcia, zabawy i karty pracy z zakresu terapii logopedycznej zamieszczane będą w zakładce:

 

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

Drodzy Rodzice

Poniżej zamieszczamy  propozycje portali edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Jak spędzić czas ze swoją pociechą ? – przydatne linki :

 

https://www.lulek.tv/

Można się tu nauczyć liczyć, czytać, pisać, określać nazwy miesięcy czy poznawać godziny na zegarze. Pokazujemy dzieciom nuty, pomagamy zapamiętać numery alarmowe, czy pierwsze słowa w języku angielskim. Zachęcamy do czytania książek, rysowania na kartce, śpiewania.  Przekonujemy, że warto myć zęby, a mycie głowy wcale nie jest takie straszne.

 

https://ciufcia.pl/

 Strona zawiera darmowe gry flash dla dzieci w wieku od 4-6 lat.

 

http://www.buliba.pl

Wartościowe, edukacyjne gry dla dzieci.

 

http://www.dziecionline.pl

Gry i zabawy edukacyjne z różnych przedmiotów.

 

http://www.dla-dzieci.com.pl

Strona adresowana do dzieci, rodziców i nauczycieli, zawiera łamigłówki, kolorowanki, gry edukacyjne.

 

http://www.domowyprzedszkolak.pl/

To bogata baza materiałów dla nauczycieli i rodziców, które pomogą  w zorganizowaniu zajęć w przedszkolu, szkole czy domu.

 

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

Informacja o zawieszeniu zajęć

 
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z dnia 11 marca 2020 r.) w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie następujących publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty: przedszkoli.
    W naszej placówce  w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty,  są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Rodzice dzieci zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. poz. 374).

W związku z zaistniałą sytuacją kontakt z nauczycielkami przedszkola jest możliwy za pomocą poczty mailowej:

przedszkolemareza@op.pl

 

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

UWAGA RODZICE

Na stronie poniżej karty pracy dla dzieci do wydruku.

https://www.mac.pl/flipbooki#wp

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>

10 PORAD DLA RODZICÓW DOTYCZĄCYCH BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU PRZEZ DZIECI

 1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem. Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron (pomocny będzie edukacyjny serwis internetowy – www.sieciaki.pl . Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy porusza się po Sieci, nie zrażajcie się – poproście, by było Waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie.
 2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania.
 3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci. Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie w towarzystwie przyjaciół, dorosłych i zawsze po uzyskanej zgodzie rodziców.
 4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych. Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego adresu i numeru telefonu.
 5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci. Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki).
 6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.
 7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u (www.dyzurnet.pl . Hotline kooperuje również z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia nielegalnych materiałów z Sieci.
 8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ – Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie. Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz w serwisie oraz na stronie www.sieciaki.pl ) Twoje dzieci powinny je poznać (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.)
 9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko. Przyglądnij się jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci (wzory Umów Rodzic-Dziecko znajdziesz na stronie: www.sieciaki.pl oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji.
 10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami. Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa.

 

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>

Jak stworzyć dziecku idealne warunki do nauki?

Często rodzice nie zdają sobie sprawy jak ważne jest by stworzyć warunki do nauki w domu.
Dobrze jest nauczyć pracy w odpowiednim rytmie.
Dobrym pomysłem jest, też ustalenie określonej pory na odrabianie lekcji np.: o określonej porze dnia, albo o określonej godzinie np.: 15:30. Dziecko musi uczyć się systematyczności, dlatego przyzwyczajaj je, że lekcje należy odrabiać regularnie codziennie .
Ważne, by dziecko miało poczucie że jest przy nim wspierający je dorosły i w razie potrzeby poświęci mu 100 % swojej uwagi.
Ustalcie też plan na weekend. W jaki dzień dziecko odrabia lekcje – czy jest to sobota przed południem czy inny dzień.
Dziecko powinno mieć odpowiednie warunki do nauki.
 1. Zanim zasiądzie do pracy, warto zadbać, by nic go nie rozpraszało: wyłączyć telewizor, radio, zamknąć drzwi do pokoju, sprawdzić czy nie dochodzą z innych pomieszczeń np. odgłosy świetnie bawiącego się rodzeństwa. W pobliżu nie powinno być np. komputera czy ulubionej zabawki. Im mniej będzie dookoła rozpraszających bodźców, tym lepiej. Pamiętaj w pomieszczeniu w którym dziecko się uczy powinna panować CISZA.
 2. Zadbaj by dziecko miało swój kącik do nauki, najlepiej z własnym biurkiem i krzesłem przystosowanym do wzrostu dziecka.
 3. Ważne jest też by światło padało z lewej strony gdy dziecko jest praworęczne a z prawej gdy dziecko jest leworęczne
 4. Oświetlenie elektryczne nie może być zbyt słabe, nie może też być zbyt jaskrawe.
 5. Na biurku powinien panować porządek, znajdować się na nim powinny tylko rzeczy aktualnie potrzebne do odrobienia pracy.
 6. W pokoju nie może być duszno ani zbyt gorąco, optymalna temperatura to ok. 20 – 21 stopni.
 7. Nie spodziewaj się, że dziecko będzie odrabiać pracę dwie godziny bez przerwy. Gdy się zmęczy nauką, jego koncentracja osłabnie. Dlatego najlepiej jest, by robiło w czasie uczenia krótkie 10-15-minutowe przerwy np. na zrobienie herbaty czy inną mało absorbującą aktywność – pamiętaj nie może to być nic od czego będzie je trudno oderwać.
 8. Jeśli dziecko odrabia pracę domową, nie przeszkadzaj mu. Nie pozwól też, by robiło to rodzeństwo.
 9. Na atmosferę do nauki wpływa ilość książek w domu oraz nastawienie rodziców do edukacji. Im bardziej RODZICE wspierają dziecko w nauce, tym lepsza jest atmosfera do uczenia się.
 10. Bądź gotowy do pomocy, jeśli dziecko cię potrzebuje. Nie naciskaj jednak, jeśli o to nie prosi. Czasem lepiej je zostawić, by rozwiązało problem samo. Nie jest jednak dobrze, jak dziecko ma poczucie, że jest ze swoimi szkolnymi problemami samo. Pamiętaj wspieraj dziecko w jego pracy, a nie wyręczaj.
 11. Gdy dziecko odrabia lekcje, dyskretnie sprawdzaj, czy rzeczywiście to robi.
 12. U młodszych dzieci sprawdzaj czy dziecko odrobiło wszystko co było zadane, sprawdź też czy zadania wykonane są prawidłowo.
 13. Nigdy nie zapominajmy o jeszcze jednym potężnym narzędziu. Pochwała za odrobione prace skutecznie motywuje dziecko do dalszej pracy.

 

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>

MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ STANOWISKA WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE

Stanowisko pracy z monitorem ekranowym powinno być tak zaprojektowane, by spełniało minimalne wymagania bhp i ergonomii, a jego wyposażenie i sposób rozmieszczenia poszczególnych jego elementów nie powodowały nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego dziecka i jego wzroku ani nie były źródłem zagrożeń.

Dziecko powinno mieć zapewnioną dostateczną przestrzeń pracy, a podstawowe narzędzia i materiały muszą znajdować się w zasięgu jego ręki.

W pomieszczeniu stanowisko  powinno być tak usytuowane, aby dostęp do niego był swobodny. Odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 0,6 m, a między dzieckiem a tyłem sąsiedniego monitora – co najmniej 0,8 m.  Nie powinno też być ustawione pod oprawami oświetleniowymi, a linia obserwacji ekranu powinna być równoległa do linii okien.

Wymagana odległość oczu  od ekranu monitora powinna mieścić się w zakresie 400-750 mm, a konstrukcja stołu powinna umożliwiać dogodne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy, w tym regulację wysokości ustawienia monitora i klawiatury.

Ponadto, stół/biurko powinno mieć wystarczającą powierzchnię na dodatkowe elementy wyposażenia stanowiska, a krzesło musi być obrotowe oraz posiadać regulację wysokości płyty siedziska i oparcia, regulację pochylenia oparcia i podłokietniki.

Warto pamiętać, że pracując z klawiaturą łokcie trzymamy na podłokietnikach a NIE na blacie stołu/biurka!

Oświetlenie powinno zapewniać komfort pracy wzrokowej, a szczególnie:

 • należy ograniczyć olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub półprzezroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia, jak również olśnienie odbiciowe od ekranu monitora, w szczególności przez stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych, instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach.
 • bardzo ważnym jest, aby na klawiaturze komputera średnie natężenie oświetlenia wynosiło 500 lx.
 • należy stosować przerwy w pracy z komputerem.

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>

Szanowni Państwo

Zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem   COVID-19  w dniach od 16 marca do 25 marca 2020r., ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w tym przedszkoli.

W naszym przedszkolu  w tych dniach nie będą odbywały się zajęcia wychowawczo- dydaktyczne i opiekuńcze.

        Wszelkie aktualne informacje będziemy Państwu przekazywać na bieżąco. Prosimy o uważne śledzenie  strony internetowej przedszkola.

        Ponadto w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, zwracamy się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w przedszkolu.

        Jeżeli to możliwe sugerujemy, aby załatwiać sprawy za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej przedszkolemareza@op.pl lub telefonicznie 552793903

Zdalne nauczanie będzie realizowane od 17.03.2020r. Materiały będą udostępnione na stronie internetowej naszej placówki.

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>> 

Propozycje materiałów do pracy z dzieckiem w domu

Jest też strona, gdzie rodzice będą mogli szybko znaleźć  materiały : www.mac.pl/publikacje

3latek:

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2017/flipbooki/przedszkole/kolorowy_start_3latek_karty_pracy_cz1/
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2017/flipbooki/przedszkole/kolorowy_start_3latek_karty_pracy_cz2/
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2017/flipbooki/przedszkole/kolorowy_start_3latek_ksiazka/

 

                                              4 latek

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2017/flipbooki/przedszkole/kolorowy_start_4latek_karty_pracy_cz1/
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2017/flipbooki/przedszkole/kolorowy_start_4latek_karty_pracy_cz2/
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2017/flipbooki/przedszkole/kolorowy_start_4latek_ksiazka/

 

                                               5latek:

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2017/flipbooki/przedszkole/kolorowy_start_56latek_karty_pracy_cz1/
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2017/flipbooki/przedszkole/kolorowy_start_56latek_karty_pracy_cz2/
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2017/flipbooki/przedszkole/kolorowy_start_56latek_karty_pracy_cz3/
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2017/flipbooki/przedszkole/kolorowy_start_56latek_karty_pracy_cz4/
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2017/flipbooki/przedszkole/kolorowy_start_56latek_ksiazka/
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2017/flipbooki/przedszkole/kolorowy_start_56latek_przygotowanie_czyt_pis_licz/
                                                6latek:
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2017/flipbooki/przedszkole/kolorowy_start_zplusem_6latek_czytam_pisze_licze/
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2017/flipbooki/przedszkole/kolorowy_start_zplusem_6latek_karty_pracy_cz1/
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2017/flipbooki/przedszkole/kolorowy_start_zplusem_6latek_karty_pracy_cz2/
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2017/flipbooki/przedszkole/kolorowy_start_zplusem_6latek_karty_pracy_cz3/
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2017/flipbooki/przedszkole/kolorowy_start_zplusem_6latek_karty_pracy_cz4/
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2017/flipbooki/przedszkole/kolorowy_start_zplusem_6latek_ksiazka/
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2017/flipbooki/przedszkole/kolorowy_start_zplusem_6latek_nauka_czyt_pis_licz/
 

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>> 

 

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>> 

 

 

.

 

 

 

 

 

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>