Informacje dla Rodziców

0

31 maja 2022 – odbędzie się Festyn Rodzinny

02 czerwca 2022 – zebranie z Rodzicami dzieci nowo przyjętych do Przedszkola

03 czerwca 2022 – Dzień Dziecka na boisku sportowym w Marezie

10 czerwca 2022 – wycieczka do Opalenia